Intervenció de Salvador Esteve, president de la Diputació de Barcelona.

Intervenció de Xavier Forcadell, coordinador general de la Diputació de Barcelona.