>    >  ‘El mapa com a eina de govern’, a internet

‘El mapa com a eina de govern’, a internet

Escrit el 29/06/2015 a les 1:07

Ja està disponible la versió digital de l'exposició 'El mapa com a eina de govern' que, el passat mes de febrer, es va inaugurar a de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. L’any 1914, la Diputació de Barcelona, en el marc de la Mancomunitat i amb la supervisió científica de l’IEC, va organitzar un servei [...]
Ja està disponible la versió digital de l’exposició ‘El mapa com a eina de govern’ que, el passat mes de febrer, es va inaugurar a de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

L’any 1914, la Diputació de Barcelona, en el marc de la Mancomunitat i amb la supervisió científica de l’IEC, va organitzar un servei geogràfic i un de geològic per a la publicació d’un mapa de Catalunya a escala 1:100.000 en les seves versions geogràfica, geològica i agronòmica. Aquest havia de servir com a eina de treball i com a símbol de país.

Amb la supressió de la Mancomunitat de Puig i Cadafalch, el mapa ja va quedar inacabat i del total de 43 fulls de la sèrie, només se n’havien pogut publicar cinc de la versió geològica i cinc més de la geogràfica. A aquests últims cal afegir-hi els dos publicats per la Comissió liquidadora de la Mancomunitat (1925), el que va impulsar la Generalitat de Catalunya (1935) i els dos darrers que va publicar la Diputació Provincial de Barcelona entre el 1940 i el 1941.

Organitzada per l’ICGC i la Diputació de Barcelona, l’exposició està emmarcada dins del centenari de la Mancomunitat de Catalunya i es pot visitar a la seu de l’ICGC.