L’Obra de la Mancomunitat de Catalunya als municipis

Enllaç a l’exposició‘L’Obra de la Mancomunitat de Catalunya als municipis’ és una mostra virtual de documents d’arxiu a l’entorn de les accions realitzades per la Mancomunitat de Catalunya ara fa cent anys al territori de la província de Barcelona. L’exposició es pot visualitzar des d’aquest dimecres, 30 d’abril, a http://www.diba.cat/web/exposicio-mancomunitat-als-municipis/tema.

Formada per 107 documents procedents de 28 arxius municipals de poblacions menors de 10.000 habitants, la mostra es nodreix en bona mesura de documents textuals però també de projectes, plànols, fotografies, cartells i premsa local, entre d’altres.

La mostra s’estructura amb una presentació de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i una contextualització històrica del tema per part d’un especialista, acompanyades d’una galeria d’imatges de documents identificats amb els quinze àmbits d’actuació esmentats i un mapa de localització.

Amb una clara voluntat de divulgació, es pretén apropar el contingut del patrimoni documental local a la societat i contribuir a suscitar l’interès necessari per conèixer-lo millor i, si escau, investigar-lo.

Els documents seleccionats fan referència a diversos àmbits d’actuació de la Mancomunitat que són agricultura, aigua, beneficència i sanitat, carreteres i camins, cultura, enllumenat, ensenyament, ferrocarrils, formació, gas, hisenda, obres particulars, política social, presidència i telèfons. Aquests han estat gestionats pels arxivers itinerants del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals que coordina l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

L’exposició vol evidenciar una vegada més que la correcta gestió dels arxius municipals encara que sigui d’ajuntaments amb pocs habitants facilita la conservació i possibilita, com en aquesta mostra, la difusió d’un patrimoni cultural d’alt valor històric.