ENSENYAMENTSuperiorNormalPrimariTècnicComercialArtísticPopularProfessional

Formació per avançar

L’Estat tracta l’ensenyança com una cosa rígida, freda, entesa com un fet simplement administratiu i que es regeix a base de Reials Decrets, Reials Ordres i circulars. La Mancomunitat de Catalunya recull l’obra impulsada per la Diputació de Prat de la Riba i aposta clarament per una política educativa de qualitat.

Ofereix una àmplia oferta que es pot dividir en vuit grans àmbits: l’ensenyament superior, normal, primari, tecnicoindustrial, comercial, artístic, popular i professional.

ensenyament13

Escola superior d’agricultura

ensenyament29

Edifici escolar de Palau-saverdera

Fotografies extretes del llibre “L’obra realitzada: anys 1914-1923 / Mancomunitat de Catalunya”.
Autor: Mancomunitat de Catalunya.
Any de publicació: 1923.

Ensenyaments superiors

Institució escolar d’Estudis superiors
Creada per l’Assemblea el 24 de febrer de 1921. Busca donar els mitjans necessaris per a una òptima formació a aquells estudiants universitaris i als altres estudiosos que, lluny dels estudis oficials, han anat adquirint coneixements al llarg dels anys.

Laboratori de psicologia experimental
Es constitueix el novembre de 1920 com a organisme autònom, però la inauguració dels estudis no se celebra fins al mes d’octubre de 1922.

Seminari-Laboratori de Pedagogia
Fundat per l’Institut d’Estudis Catalans el 5 de gener de 1918. En un principi inicia la seva activitat a les instal.lacions de l’Escola Montessori, però després duu a terme la seva acció des de la Casa de la Maternitat, per tal de poder comptar amb els nois adeqüats per a les observacions que realitzen.

Seminari-Laboratori de Fisiologia
Fundat pel Consell Permanent de la Mancomunitat el mes de juliol de 1920. Per Reial Ordre de 13 d’abril de 1920 és autoritzat a instal.lar-se a la Facultat de Medicina. S’inaugura l’11 d’abril de 1921.

Cursos Monogràfics i d’intercanvi
Inicien la seva activitat l’any 1915 a iniciativa de la Diputació de Barcelona i del Consell de Pedagogia. Tenen per objectiu ampliar l’ensenyança dels establiments docents a través de cursets breus impartits per professors estrangers, ja sigui perquè no donen habitualment un ensenyament en aquella matèria a la universitat o perquè resideixen fora de la ciutat de Barcelona.

ensenyament8

Institut de fisiologia. Un vivisectori

ensenyament20

Institut de fisiologia. Sala de treballs pràctics dels alumnes

Fotografies extretes del llibre “L’obra realitzada: anys 1914-1923 / Mancomunitat de Catalunya”.
Autor: Mancomunitat de Catalunya.
Any de publicació: 1923.

Ensenyament normals

Estudis Normals
Comencen la seva activitat l’any 1919. Inicialment consten de dos cursos i les matèries es divideixen entre generals (Gramàtica Catalana, Història de Catalunya, Filosofia i Pedagogia) i opcionals (Història literària, Filosofia, Filologia, Història de l’Art, Història Natural, Geografia i Química). A posteriori, el pla d’estudis passa a ser de tres anys.

L’ingrés per part dels mestres i batxillers és gratuït, però l’edat mínima és de 17 anys. Hi ha una prova eliminatòria un cop cursat el primer trimestre dels estudis.

Escola d’Estiu
Destinada a mestres, professors especials, sacerdots dedicats a obres pedagògiques, religioses de l’ensenyança, estudiants de magisteri i mares de família. Se celebren des del 1914, s’inicien a finals de juliol i s’allarguen durant, pràcticament, tot un mes.

Cartell Escola d'Istiu

Cartell de l’Escola d’Estiu

AGDB

Ensenyaments primaris

Escola Montessori
Creada l’any 1915 per la Diputació de Barcelona. Inicialment està ubicada al carrer de la Universitat per passar, després, al carrer de la Diputació. Dos anys més tard torna a canviar el seu emplaçament i s’instal.la a la torre Grases. Tot i que en un principi està destinada essencialment als pàrvuls, amb el pas dels anys creix gràcies a la voluntat dels mateixos pares.

Edificis escolars
L’any 1915, el Consell Permanent de la Mancomunitat acorda construir quatre models d’edifics escolars a Masó (Tarragona), Torms (Lleida), Sant Llorenç Savall (Barcelona) i Palau-saverdera (Girona).

La Mancomunitat treballa per anar fent petits edificis escolars per a cadascuna de les graduacions, sempre i quan sigui possible. Entén les grans escoles com un mal menor per a les ciutat. És per això, que habitualment l’escola de pàrvuls se situa en el punt més central de la població, envoltada d’uns petits jardins. D’altra banda, els successius graus superiors poden anar instal.lant-se a les perifèries.

ensenyament2

Escola Montessori. Una classe

ensenyament11

Planta de l’escola de la Masó

ensenyament29

Edifici escolar de Palau-saverdera

Fotografies extretes del llibre “L’obra realitzada: anys 1914-1923 / Mancomunitat de Catalunya”.
Autor: Mancomunitat de Catalunya.
Any de publicació: 1923.

Ensenyament tecnicoindustrial

Escola industrial
El 1904 es constitueix el patronat de l’Escola i, un any més tard, s’obre un concurs per a l’adquisició de terrenys.

Escola de Directors d’Indústries Tèxtils
Prepara de forma teòrica i pràctica els seus alumnes amb la finalitat de capacitar-los per a la direcció tècnica dels establiments de la indústria tèxtil. Instal.lada al recinte de la Universitat, és una ensenyança que es divideix en dues seccions, la de Filatura i la de Teixits.

Escola de Directors de Blanqueig, Tintoreria, Estampació i Aprestos
Instrueix els alumnes per tal que puguin posar-se al capdavant de la direcció de qualsevol establiment industrial que sigui del seu àmbit.

Escola de Teneria
Es posa en marxa arran de la manca de preparació tècnica dels seus directors i, també, abans que s’accentués la devallada d’aquest sector. Ubicada en un edifici de 500 metres quadrats de l’Escola Industrial, aquests estudis tenen una durada de dos cursos. Per accedir-hi, cal tenir una edat mínima de 15 anys i, anteriorment, haver aprovat en qualsevol dels centres docents les següents matèries: Gramàtica, Aritmètica, Àlgebra, Geometria, Història, Física, Químiques generals, Francès o Anglès, i Dibuix lineal.

Institut de Química Aplicada
Duu a terme la formació per a les persones que s’encarregaran de la implantació i desplegament de les noves indústries químiques a Catalunya i, també, per al desenvolupament de les que ja existeixen. El 10 de gener de 1915 se n’inauguren les classes i, setmanalment, es donen conferències relacionades amb temes de l’àmbit educatiu.

Escola de Directors d’Indústries Elèctriques i d’Indústries Mecàniques
L’any 1917, la Diputació de Barcelona crea l’Institut d’Electricitat Aplicada junt amb l’Escola de Directors d’Indústries elèctriques. Dos anys més tard, veu la llum l’Escola de Directors d’Indústries Mecàniques, dins del paraigua de l’Institut.

Per a aquestes dues escoles, els estudis de preparació són els mínims possibles i, tampoc s’ensenya cap tema de Matemàtiques ni de Física i Química que no sigui necessari per a l’exercici d’aquesta professió. En aquests estudis són considerats com a elementals els coneixements d’organització de tallers, la constitució de societats per a l’explotació d’una indústria i el coneixement dels mercats.

Aquestes escoles compten amb dos espais de 930 metres quadrats cadascun. El primer disposa de cinc sales de laboratoris mecànics i, el segon, de quatre sales de laboratoris elèctrics.

Escola del Treball
Agafa el relleu de l’antiga Escola Lliure Provincial d’Arts i Oficis, en el marc de l’Escola d’Enginyers Industrials.

Secció de Mecànica i Metal·lúrgia

  • Ensenyament per a manyans de màquines
  • Ensenyament per a fonedors i modelistes
  • Ensenyament per a calderers, planxistes i fumistes
  • Ensenyament per a mecànics automobilistes
  • Ensenyament per a conductors de calderes i màquines de vapor
  • Ensenyament per a mecànics de màquines d’escriure

Secció d’electrotècnica

  • Ensenyament per a electricistes

Secció de Química Aplicada

  • Ensenyament per a tintorers, estampadors, blanquejadors, aprestadors i tots els altres operaris d’indústries químiques.

Secció d’Indústries Tèxtils

  • Ensenyament per a contramestres, encarregats, teòrics i empleats de les fàbriques de teixits i per ajudants i encarregats de filatures.

Secció de l’Art de la Construcció

  • Ensenyament per a fusters i paletes
  • Ensenyament per a carrosseries

Secció d’Idiomes (Francès)

Secció Preparatòria

  • Curset preparatori d’Estiu
  • Curset preparatori d’Hivern

Revàlides i títols
A través d’una revàlida que garanteixi els coneixements adquirits, els alumnes poden obtenir un títol que indiqui la seva capacitat i especialitat cursada. Anteriorment s’entregaven uns certificats d’estudis.

L’acció complementària de l’Escola
A aquells alumnes que aproven totes les assignatures dels seu curs, se’ls retorna l’import de la matrícula. Els que treuen un 10 en exàmens de final de curs, reben una compensació econòmica.

Els viatges de fi d’estudis
Tenen com a objectiu donar un estímul als alumnes. Al mes de setembre, l’Escola organitza uns viatges per als qui, de cada promoció, se n’han fet mereixedors.

Beques als obrers per a estudis superiors
Des del curs 1920-21 la Mancomunitat atorga beques a aquells obrers que hagin acabat els seus estudis i que vulguin continuar estudiant.

El servei de Biblioteca
Pública i oberta tots els dies feiners. El nombre de volums disponibles l’any 1923 assoleix la xifra de 3.000. La Biblioteca té una capacitat per a unes 100 persones.

Els cursets i conferències d’humanitats
Conferències sobre Art, Ciència, Sociologia, etc, impartides durant els mesos de juliol i d’agost per part dels professors especialistes. D’altra banda, durant la resta de l’any, cada dissabte a la tarda tenen lloc lectures literàries.

L’Institut d’Alumnes i Exalumnes de l’Escola del Treball
Creada l’any 1918, aquesta associació té com a objectiu preocupar-se per la valorització de l’obrer que ha fet estudis tècnics amb la finalitat que acabi ocupant el lloc que li pertoca en la direcció dels tallers.

Escoles Locals d’Indústries

Escola Local d’Indústries de Teixits de Punt de Canet de Mar
Inaugurada el 19 de novembre de 1922, amb edifici propi, aquesta Escola busca formar als directors i contramestres per a aquestes indústries. També treballa per al perfeccionament professional dels seus obrers.

Escola Municipal d’Arts i Oficis de Badalona
Comença a funcionar a l’octubre de 1915 i s’hi imparteixen classes per a fusters, paletes, manyans, dependents mercantils i modistes. Hi té agregada l’Escola de Teixits de Badalona.

Tot i que es van crear amb anterioritat a la Mancomunitat, aquesta va assumir i impulsar la gestió de les següents escoles:

 • Escola d’Arts i Oficis de Mataró
 • Escola Industrial de Vilanova i la Geltrú
 • Escola d’Arts i Oficis de Terrassa
 • Escola d’Arts i Oficis, Agricultura i Indústries de Manresa
 • Escola Industrial i d’Arts i Oficis de Sabadell
ensenyament15

Institut de química aplicada. Laboratori d’anàlisi qualitatiu

ensenyament16

Escola de teneria

ensenyament21

Escola d’indústries tèxtils. Secció de teixits

ensenyament27

Institut de química aplicada. Una de les seccions de química indústrial inorgànica

ensenyament1

Escola del treball. Una aula de dibuix

ensenyament3

Escola del treball. Pràctiques de laboratori dels operaris d’indústries químiques

ensenyament6

Escola del treball. La biblioteca en les hores d’estudi

ensenyament7

Escola del treball. Moment de sangrar el cubilot en un dia de fosa

ensenyament19

Escola de directors d’indústries elèctriques. Motors, quadres i reostats construits a l’escola

Fotografies extretes del llibre “L’obra realitzada: anys 1914-1923 / Mancomunitat de Catalunya”.
Autor: Mancomunitat de Catalunya.
Any de publicació: 1923.

Ensenyament Comercials

Escola d’Alts Oficis Comercials
Creada per la Mancomunitat de Catalunya inaugurada el 3 de novembre de 1918, té la finalitat de formar el professorat de les Escoles Locals de Comerç. També instrueix, entre d’altres, els corredors de comerços, agents de canvi i borsa, organitzadors i directors de comptabilitat, revisadors comptables, dependents de banca i companyies i agències d’assegurances, funcionaris de duanes, experts de cases d’importació i exportació, pèrits tecnicomercòlegs, empleats d’empreses de transports, empleats d’agències de transports, funcionaris del cos de correus, funcionaris de la carrera consolar, funcionaris del cos d’auxiliars de comptabilitat de l’estat, secretaris d’associacions obreres i patronals i de cooperatives, organitzadors i directors d’empreses mercantils.

Escoles Locals de Comerç
Creades per acord de l’Assemblea de la Mancomunitat el mes de novembre de 1916. Per incompliment de les bases del concurs, el Consell Permanent de la Mancomunitat anul·la aquestes concessions i encomana al Consell de Pedagogia la redacció d’unes bases per a la convocatòria d’un nou concurs per adjudicar dues escoles, cadascuna d’elles instal·lada en un edifici propi. Aquest, com a mínim, tindrà una aula-laboratori i una aula-oficina.

Ensenyament artístics

Escola Superior dels Bells Oficis
Té com a objectiu formar personal apte per a la direcció artística dels obradors i manufacturers d’art. El projecte d’aquesta Escola l’aprova la Diputació de Barcelona el 18 de maig de 1914, però no és fins a l’1 d’octubre de 1915 que se n’inauguren les ensenyances d’arts del jardí, de la terra, de la fusta i, també, de tapisseria.

Escola Tècnica d’Oficis d’Art
S’hi desenvolupen els ensenyaments d’Arts de la Fusta i del Metall. La formació s’inicia durant el curs 1918-19 i té un caràcter bàsicament tècnic. Té una durada de quatre anys.

Escoles menors de Belles Arts i d’Arts i Indústries i Belles Arts
Inicialment són regulades per acord de la Diputació de Girona del 4 d’abril de 1891, però s’acaben traspassant als Serveis de Cultura de la Mancomunitat de Catalunya. Les institucions que en formen part són:

 • Escola Menor de Belles Arts d’Olot
 • Escola Menor d’Arts i Indústries i Belles Arts de Sant Feliu de Guíxols
 • Escola Menor d’Arts i Indústries i Belles Arts de Palafrugell
 • Escola Menor de Belles Arts de la Bisbal
 • Escola Menor de Belles Arts de Llagostera
 • Escola Menor de Belles Arts de Puigcerdà
ensenyament23

Escola superior de bells oficis. Aula de tapisseria

ensenyament25

Escola superior de bells oficis. Sala de dibuix i color

Fotografies extretes del llibre “L’obra realitzada: anys 1914-1923 / Mancomunitat de Catalunya”.
Autor: Mancomunitat de Catalunya.
Any de publicació: 1923.

Ensenyament populars

Secció d’Ensenyament Domèstic
Creada per la Diputació Provincial l’any 1919, treballa per portar les ensenyances relacionades amb la llar a les dones d’arreu del nostre país.

Extensió d’Ensenyament Tècnic
Sorgeix arran dels inconvenients relacionats amb el lloc de residència, temps disponible o edat dels alumnes. S’imparteix per mitjans postals i es divideix en sis seccions:

 • Electricitat
 • Agricultura, Ramaderia, Indústries Agrícoles
 • Construcció d’Obres
 • Dibuix per a delineants
 • Organització de Tallers i fàbriques
 • Ensenyament per a la dona
ensenyament4

Ensenyament domèstic. Lliçó pràctica de cuina a Canet de mar

ensenyament26

Ensenyament domèstic. Un curset a Sallent

Fotografies extretes del llibre “L’obra realitzada: anys 1914-1923 / Mancomunitat de Catalunya”.
Autor: Mancomunitat de Catalunya.
Any de publicació: 1923.

Ensenyament professionals

Escola Especial d’Infermeres – Auxiliar de Medicina
Projecte aprovat el mes de novembre de 1917 per l’Assemblea. Està instal·lada a l’edifici Major de l’Escola Industrial, per les classes teòriques. Les pràctiques tenen lloc a institucions hospitalàries i clíniques.

Si se superen dos cursos de caràcter general s’assoleix el diploma d’Infermeria i, després, també es pot cursar alguna de les especialitats que s’ensenyen a l’Escola per obtenir un certificat de l’especialista.

Escola d’Administració
S’inaugura el 2 de març de 1914 sota el nom d’Escola de Funcionaris d’Administració Local. Per acord del Consell Permanent de la Mancomunitat, el 16 de febrer de 1922, passa a anomenar-se ‘Escola d’Administració’ i s’ubica al carrer del Bisbe. Neix amb l’objectiu de dotar el funcionari de preparació tècnica.

Com a institucions complementàries d’aquesta Escola hi ha el Museu municipal, que es crea com a resultat dels treballs de seminari i pot arribar a ser un centre d’informació per a la vida municipalista. També hi ha la Biblioteca Municipalista, que és una institució annexa a aquest Museu.

Escola Professional de la Dona
Té els seus inicis a l’abril de 1882, als soterranis de la casa número 49 de la Ronda Sant Antoni de Barcelona. Les ensenyances que es donen són Tall i confecció de vestits i roba blanca, Dibuix aplicat a la decoració i a la indumentària femenina i, la Química aplicada al vestit i a la seva conservació.

L’any 1918 pren el nom d’Escola Professional de la Dona i, fins el gener de 1922 té la seva seu al carrer de la Ciutat, número 7 de Barcelona; quan passa a ubicar-se al carrer d’Elisabets, número 12, de la mateixa ciutat.

ensenyament10

Escola d’infermeres. Una aula

escola de funcionaris d'administració local - aula

Escola de funcionaris de l’administració local. Una aula

Fotografies extretes del llibre “L’obra realitzada: anys 1914-1923 / Mancomunitat de Catalunya”.
Autor: Mancomunitat de Catalunya.
Any de publicació: 1923.