All posts by francesc

La col·lecció Minerva, a internet

minerva_not
L’Arxiu General de la Diputació de Barcelona ha publicat les revistes Minerva: Col.lecció popular de literatures modernes i Minerva: Col.lecció popular dels coneixements indispensables, editades pel Consell de Pedagogia de la Diputació de Barcelona i, posteriorment, pel de la Mancomunitat de Catalunya.

Les dues revistes Minerva estan penjades a la pàgina web de l’Arxiu en format girafulls, recullen obres de literatura i també tracten temes d’àmbits molt diversos. Els 39 volums digitalitzats són de l’època de la Mancomunitat de Catalunya, dels anys 1918-1921.